Začnite vyhľadávať

hore

Bezpečné cestovanie budúcnosti je travel pass

Nielen súčasná situácia a celosvetová pandémia, ale aj doterajšie skúsenosti s letectvom odkrývajú potrebu efektívnejšieho overovania mnohých dokladov a potvrdení, ktoré umožňujú vstup na palubu alebo prílet do konkrétnej krajiny. Namiesto niekoľkých potvrdení by mohla byť riešením mobilná aplikácia, ktorá bude obsahovať informácie aj o negatívnom teste na Covid-19 či informáciu o očkovaní. Spoločnosť IATA (The International Air Transport Association) prichádza s návrhom riešenia.

Testovanie a očkovanie je potrebné na to, aby sa život vrátil do pôvodného stavu. Týka sa to aj letectva, ktoré zažíva svoju najväčšiu krízu v histórii. Okolité štáty vyžadujú negatívne testy alebo imunitu získanú očkovaním. Travel pass je riešením, ktoré je komfortné – v mobilnej aplikácii sa dokážu bezpečne ukladať informácie o testovaniach či očkovaniach na rôzne prenosné choroby.

Dôležitá je aj otázka dátovej bezpečnosti. V návrhu IATA je aj riešenie potenciálnych bezpečnostných hrozieb. V travel passe by si každý cestujúci nastavil, ktoré údaje sú pri kontrole viditeľné a aplikácia by fungovala bez centrálnej databázy a ukladania dát na jeden server.

Technicky aplikácia funguje na tzv. SSI princípe (Self-Sovereign Identity). IATA Travel Pass by sa do obehu mal dostať už v prvom kvartáli tohto roka, a to pre Android aj iPhone zároveň. Overenie identity používateľa by prebiehalo pomocou elektronických databáz jednotlivých krajín (ePasov alebo elektronických občianskych preukazov). Všetko pod dohľadom International Civil Aviation Organization (ICAO) – medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, ktorá by kontrolovala podmienky verifikácie cestujúceho.

 

Kým sa vakcína nedostane k podstatnej časti obyvateľov planéty, rozhodujúcou podmienky prepravy je negatívny test. Laboratória po celom svete už vyvinuli bezpečné a rýchle podmienky testovania a získať elektronické potvrdenie, ktoré bude vyhovovať štandardom travel passu, by nemal byť problém.

Okrem zjednodušenia a zrýchlenia procesu kontroly je dôležitou výhodou tohto riešenia aj bezkontaktné overenie. 70 % pasažierov potvrdilo, že sa obáva o svoje zdravie pri manipulácii s potvrdeniami pri letiskovej kontrole. S digitálnou aplikáciou je možné zabezpečiť ochranu pred prenosom nežiaducich ochorení medzi cestujúcimi a personálom letiska oveľa jednoduchšie.

V jednej aplikácii sa tak v budúcnosti môže nachádzať niekoľko informácií, ktoré umožnia bezpečný let. Okrem údajov o testovaní a očkovaní to môžu byť aj údaje o alergiách, prípadne iných ťažkostiach, no zároveň môže aplikácia urýchliť aj check-in a následný postup na palubu lietadla.