Prvé pozitívne správy pre letectvo od vypuknutia pandémie

 

Nákladná letecká doprava zaznamenala prvé pozitívne správy od vypuknutia pandémie.

Januárové čísla v oblasti leteckej prepravy boli prvý raz za posledný rok priaznivé. Nárast v požiadavkách na nákladnú leteckú prepravu je vyšší v porovnaní s januárom roku 2019 o 1,1 %. Všetky regióny zaznamenali nárast aj v porovnaní s decembrom 2020, ale najsilnejší nárast bol viditeľný v Afrike a v Severnej Amerike.

Letecká nákladná doprava sa vrátila na úroveň pred krízou, čo je pre svetovú ekonomiku a medzinárodné letectvo veľmi dôležitá správa. V normálnych časoch sa až tretina svetového obchodu prepravuje letecky a obmedzením je len kapacitný priestor lietadiel v porovnaní s lodnou dopravou. 

Tento obchod s vysokou pridanou hodnotou leteckej dopravy je nevyhnutný pre pomoc pri obnove ekonomík poškodených COVID-19, nehovoriac aj o kritickej úlohe, ktorú zohráva letecká nákladná preprava pri distribúcii vakcín na záchranu života po celom svete.

Prvé pozitívne správy pre letectvo od vypuknutia pandémie