Začnite vyhľadávať

hore

Ako si uplatniť kompenzáciu za zrušený či zmeškaný let?  

Predstavte si, že cestujete niekde za dobrodružstvom, natešení a pobalení sa dostavíte na letisko, kde zistíte, že váš let je z nejakého dôvodu zrušený. Smutní, bez nových zážitkov a bez peňazí, ktoré ste minuli za letenky, sa vrátite domov. Čo vtedy robiť? Môžete si uplatniť nárok na kompenzáciu za zrušený let. Ako na to, vám predstavíme v niekoľkých krokoch.

Kedy má cestujúci nárok na kompenzáciu?  

Podľa európskej legislatívy si finančnú kompenzáciu od leteckej spoločnosti môže uplatniť každý cestujúci s nárokom na vlastné sedadlo.  

Tú si môžete uplatniť:  

  • Ak let s odletom alebo príletom v EÚ meškal dlhšie ako 3 hodiny. 
  • Ak let s odletom alebo príletom v EÚ bol zrušený menej ako 14 dní pred plánovaným odletom a letecká spoločnosť nezabezpečila náhradný let.  
  • Ak bol let zrušený a aerolínie zabezpečili náhradný let, no s výrazne inými časmi odletu/ príletu oproti pôvodným časom. 
  • Kompenzáciu si môžete dokonca uplatniť aj vtedy, ak cestujúcemu s odletom alebo príletom v EÚ nebom umožnený nástup do lietadla z kapacitných dôvodov, pričom letecká spoločnosť nezabezpečila náhradný let. 

 

Letecká spoločnosť môže odmietnuť kompenzáciu ak:  

  • Ste informovaní o zrušení letu aspoň dva týždne pred plánovaným časom odletu. 
  • Ste dostali informáciu v rozpätí dvoch týždňov až siedmich dní pred plánovaným časom odletu a bolo vám poskytnuté presmerovanie, ktoré vám umožní odletieť max. 2 hodiny pred plánovaným časom odletu a dosiahnuť cieľové miesto max. 4 hodiny po plánovanom čase príletu.  
  • Ste boli informovaní o zrušení letu do siedmich dní pred plánovaným odletom a bolo vám ponúknuté presmerovanie, ktoré vám umožní odletieť hodinu pred plánovaným časom odletu a dosiahnuť konečné cieľové miesto maximálne dve hodiny po plánovanom čase príletu. 
  • Môže preukázať, že zrušenie letu je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípade, že boli prijaté všetky potrebné opatrenia. Medzi takéto situácie patria: politická nestabilita, meteorologické podmienky nezlučiteľné s vykonaním príslušného letu, riziká bezpečnostnej ochrany, neočakávané nedostatky, ktoré sa týkajú bezpečnosti letu a štrajky.  

 

Čo potrebujete, aby bol nárok úspešný?  

Ak si chcete uplatniť kompenzáciu, mali by ste si zabezpečiť potrebné doklady. Určite si uchovajte rezerváciu letenky a palubný lístok. V takom prípade bude uplatnenie si nároku oveľa jednoduchšie, ako keby ste tieto doklady nemali.   

Ak bol let zrušený a letecká spoločnosť vám zabezpečila let s iným časom odletu a príletu, uchovajte si doklad aj za transfer na letisko či za ubytovanie. Všetky dôležité informácie o právach cestujúceho nájdete aj na webe Letiska Košice 

Ako ďalej postupovať?  

Väčšina leteckých spoločností má postup pri uplatnení kompenzácie priamo na svojich webových stránkach. Je preto dôležité, aby ste primárne s touto žiadosťou oslovili konkrétnu leteckú spoločnosť, ktorá vám mala zabezpečiť let. Na uplatnenie nároku môžete leteckú spoločnosť priamo kontaktovať prostredníctvom zákazníckej linky, e-mailu alebo prostredníctvom všeobecného kontaktného formulára. Nezabudnite do emailu priložiť oficiálne tlačivo, ktoré sa pre tento typ nároku používa.  

Môžete si uplatniť nárok na kompenzáciu aj s odstupom času?  

Môžete, ale dajte si pozor na to, aby váš zrušený či meškajúci let nebol premlčaný.  To znamená, že cestujúci môže požadovať kompenzáciu napríklad aj za minuloročnú dovolenku, ak pri nej boli splnené vyššie spomínané podmienky.  

V prípade občanov SR platí premlčacia doba 3 rokov odo dňa, kedy došlo k meškaniu či k zrušeniu letu, teda odo dňa, kedy si cestujúci mohol uplatniť svoj nárok po prvýkrát. 

Dúfame, že vám naše rady aspoň trošku ozrejmili práva cestujúceho. Prajeme vám však, aby ste zrušený či omeškaný let nikdy nemuseli riešiť.