Začnite vyhľadávať

hore

Strata dokladov v zahraničí? Nepanikárte!

Určite sa to stalo mnohým. Vybrali ste sa na bezstarostnú dovolenku do zahraničia, hotel bol presne taký, ako ste čakali, more teplé, pláž ako z fotografií. Túto idylku však narušilo zistenie, pri ktorom sa vám na chvíľu zastavil dych – stratil som cestovné doklady!

Nič nie je také strašné, ako sa na prvý pohľad zdá. Strata či krádež dokladov v zahraničí je iste nepríjemná skúsenosť, existuje však jednoduché riešenie, ktoré vám umožní ďalej si užívať vašu zaslúženú dovolenku.

Pri zistení straty či krádeže dokladov, by ste mali svoje kroky nasmerovať na najbližšiu miestnu políciu a udalosť oznámiť. Polícia zaeviduje váš prípad a vydá vám potvrdenie o strate dokladov. S týmto potvrdením sa vydáte na najbližší generálny konzulárny alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky. V prípade, že sa v danej krajine zastupujúci úrad Slovenskej republiky nenachádza, môžete využiť aj ktorúkoľvek ambasádu členskej krajiny Európskej únie. Tam predložíte potvrdenie o strate alebo odcudzení dokladov a vypíšete žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu.

Ak už v rukách držíte náhradný cestovný doklad, musíte mať na pamäti niekoľko dôležitých vecí: tento doklad má iba obmedzenú platnosť a využiť ho môžete iba na jednosmernú cestu domov a ak by ste stratený doklad predsa našli, nesmiete ho už používať. Preto po príchode na Slovensko nezabudnite navštíviť najbližší úrad a nanovo požiadať o vydanie dokladov.

Aby ste si naplno užívali dovolenku a obmedzili riziká spojené so stratou alebo s krádežou dokladov, nakoniec vám ponúkame niekoľko rád Ministerstva zahraničných vecí:

  • Nenoste všetky doklady spolu s cestovným pasom.
  • Vyhotovte si dve fotokópie dátovej strany cestovného pasu. Jednu kópiu nechajte u svojich príbuzných alebo priateľov, ktorých môžete v prípade núdze rýchlo kontaktovať a druhú kópiu majte počas cesty pri sebe, oddelene od cestovného pasu.
  • Majte so sebou dve aktuálne fotografie pasového formátu.
  • Pri cestách za netradičnými športovými aktivitami alebo dobrodružstvom si nezabudnite preveriť, či vaše cestovné poistenie skutočne pokrýva všetky poistné udalosti súvisiace s cestou.
  • Vložte si do vášho mobilného telefónu pod skratkou ICE (In case of emergency) kontakty na blízke osoby, ktorým možno v prípade mimoriadnej udalosti zavolať (dopravná nehoda, prírodná katastrofa a pod.).