Začnite vyhľadávať

hore

Letecká preprava imobilných cestujúcich

Letecká preprava imobilných cestujúcich/cestujúcich so zníženou mobilitou, cestujúcich so zrakovým alebo sluchovým postihnutím

Cestujúci so zníženou mobilitou majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom podľa Nariadenia EP a Rady č. 1107/2006.

Na asistenčné služby má nárok cestujúci, ak:
– potrebuje asistenciu pri príchode na letisko a počas doby na letisku,
– potrebuje asistenciu pri výstupe po schodoch do lietadla, ale dokáže sám prejsť na pridelené miesto,
– je úplne imobilný a potrebuje asistenciu až po umiestnenie na sedadlo v lietadle,
– potrebuje asistenciu v prípade špeciálnych ochorení, no nevyžaduje prepravu na invalidnom vozíku.

Zdravotné pomôcky, ako sú napríklad barle, je možné vziať si so sebou do lietadla. Prepravu nie je nutné vopred nahlásiť.

Priestor na letisku Košice je riešený bezbariérovo, počnúc parkoviskom, kde sú v blízkosti budovy vyznačené parkovacie miesta pre ZŤP, cez prístup z parkoviska do budovy až po východ k lietadlám. Špeciálne upravené WC sú viditeľne označené a pre cestujúcich sú k dispozícii invalidné vozíky, ktoré na požiadanie poskytnú pracovníci výpravne.

V prípade, že príslušný cestujúci potrebuje využiť služby pracovníkov výpravne, musí túto skutočnosť nahlásiť najneskôr 48 hodín pred plánovaným odletom svojej spoločnosti, či už prostredníctvom webovej stránky (ideálne už pri rezervácii letenky), alebo cez call centrum, respektíve treba to oznámiť cestovnej kancelárii/agentúre.

Po príchode na letisko Košice cestujúci so zníženou mobilitou kontaktuje pracovníka výpravne osôb (check-in). Pridelený pracovník mu pomôže s vybavením všetkých formalít na letisku až po nastúpenie na palubu. Personál na požiadanie a po odbavení letenky a batožín poskytne bezplatne takémuto cestujúcemu kreslo, v ktorom ho sprevádza až do lietadla.